Навігація

Інформація про роботу холодильномеханічного відділення


Підготовка молодших фахівців для роботи як рефмеханіків на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової устаноки виконується відповідно до вимог спеціальності 5.05060403 "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок". Очолює відділення Тарусін Анатолій Пилипович - начальник холодильномеханічного відділення.


Начально-виховний процес на відділенні здійснюється як по денній, так і по заочній формах навчання.
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування, обмундирування, навчання).

Замовлення на випускників відділення постійно росте. Останніми роками училище отримує заявки від акціонерної рибопромислової компанії «Антарктика», відкритого акціонерного суспільства "Чорномортехфлот", Ренійського морського торгового порту, Риболовецького колгоспу їм. лейтенанта Шмідта і ін. Кращі випускники запрошені на подальше навчання в Одеську національну морську академію, Керченський морський технологічний інститут.

Реалізація ступінчастої системи освіти включає продовження навчання у вищих учбових закладах ІІІ і ІV рівня акредитації по відповідній спеціальності.

В даний час випускники - рефмеханіки працюють практично у всіх судноплавних компаніях світу, а також в морських і річкових пароплавствах України.

Навчальний процес на холодильномеханічному відділенні здійснюється в 27 кабінетах і 7 лабораторіях, загальна площа яких складає 1242м2. У окремих приміщеннях знаходяться навчальні майстерні загальною площею 280 м2 (слюсарний, токарний, електромонтажні цехи і зварювальна ділянка). На відділенні працюють комп′ютерні класи. У багатьох кабінетах і лабораторіях встановлені телевізійні панелі для наочного представлення навчального матеріалу.

Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичнівказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.

У училищі строго дотримується стовідсоткове виконання навчальних планів і програм, заохочуються прогресивні методи навчання і контролю, які використовують досвідчені викладачі: проблемний метод, практичні заняття на судах, плавсеместри, лабораторні роботи на матеріальній базі Одеської національної морської академії, центру підготовки і дипломування моряків, екскурсії на судна, ділові ігри, семінари, групові консультації і додаткові заняття, курсові роботи і проекти за реальними даними суден галузі, з використанням ЕОМ.

Теорія успішно закріплюється в лабораторіях і кабінетах, де формуються навики і уміння практичної роботи і експлуатації суднового холодильного устаткування морських суден.

  
 Лабораторія судових машин і установок Кабінет суднового холодильного устаткування


e-mail: omurp_sayt@ukr.net