Навігація  

Інформація по роботі судноводійного відділенняПідготовка молодших фахівців - судноводіїв для роботи в якості штурманів, вахтових помічників капітана на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки виконується відповідно до вимог спеціальності 271 "Річковий та морський транспорт", спеціалізація  "Судноводіння на морських шляхів " під керівництвом
Котлярчука Анатолія Федоровича - начальника судноводійного відділення. 
Ми вітаємо і запрошуємо на навчання тих юнаків, які хочуть побачити Світ на власні очі, мати гарну жінку, хорошу машину і за чесну працю одержувати достойну заробітну платню!
Ми - це діючі капітани, старші помічники капітанів, викладачі судноводійного відділення, які з радістю передадуть Вам свій досвід та знання.
Кожного року судноводійне відділення приймає на навчання 150 курсантів на бюджетну та на контрактну форму навчання на базі 9-х класів, 11-х класів.
Кількість бюджетних місць 20-25 курсантів відповідно державному замовленню.
Навчальний процес на судноводійному відділенні здійснюється в 30 навчальних кабінетах і 12 лабораторіях, загальна навчальна площа яких складає 1730 м2

На відділенні працюють 5 компютерних класів і навігаційний тренажер NAVY - 5000. У всіх кабінетах і лабораторіях встановлені компютери і телевізійні панелі для наочного подання навчального матеріалу.
Курсанти мають можливість самостійної підготовки в компютерних класах, де встановлені компютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі курсанти забезпечені навчальнорю літературою: це підручники, посібники, методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських заняттях і самостійної роботи курсантів.
Теорія успішно закріплюється у лабораторіях: "Використання РЛС та ЗАРП про росходжненні суден", "Навігації і лоції", "Інформаційні технології", "Електронавігаційні прилади", лабораторії з тренажерами  ГМСЗБ (Глобальна морська система звязку для забезпечення безпеки), РЛНТ і т.д., де формуються навички та вміння практики судноводіння.
Плавальна практика курсантів проходить 3 місяці після 2-го курсу навчання і 9-ть місяців на 3-му курсі навчання.
Випускники коледжу одержують диплом штурмана і мають можливість працювати на будь-яких типах суден морського та риболовного флоту в якості 3 та 2 помічників капітана.
Більшість випускників продовжують навчання у НУ "Одеська морська академія" та інших вищих навчальних закладах.
  
                        Аудиторія "Навігації і лоції"
 Прокладання курсу в 
лабораторії "Навігації і лоції"
  
                     Тренажер  NAVY - 5000 ГМССБ тренажер


e-mail: omurp_sayt@ukr.net