Навігація

Інформація по роботі судноводійного відділення


Підготовка молодших фахівців - судноводіїв для роботи в якості штурманів, вахтових помічників капітана на морських
 суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки виконується відповідно до вимог спеціальності 5.07010401 "Судноводіння на морських шляхах " під керівництвом Котлярчука Анатолія Федоровича - начальника судноводійного відділення.


Замовлення на випускників відділення постійно зростає. Наприклад в останні роки училище отримує заявки на молодших фахівців спеціальності "Судноводіння на морських шляхах" від акціонерної рибопромислової компанії «Антарктика», відкритого акціонерного товариства"Чорномортехфлот", Ренійського морського торгового порту, риболовецького колгоспу ім. лейтенанта Шмідта та ін. Кращі випускники запрошені на подальше навчання до Одеської національної морської академії, Керченський державний морський технологічний університет.
Курсанти денного відділення, які навчаються на бюджетній формі навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування, обмундирування, навчання).

Навчальний процес на судноводійному відділенні здійснюється в 30 навчальних кабінетах і 12 лабораторіях, загальна навчальна площа яких складає 1730м2.

На відділенні працюють комп′ютерні класи. У багатьох кабінетах і лабораторіях встановлені телевізійні панелі для наочного подання навчального матеріалу.

Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичнівказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.

Теорія успішно закріплюється в лабораторіях: "Безпека життєдіяльності", "Навігації і лоції", "Навігації, лоції і метеорології", "Електронавігаційні прилади та магнітні компаси", лабораторії з тренажерами ГМСЗБ (Глобальна морська система зв′язку для забезпечення безпеки), РЛНТ і т. д., де формуються навички та вміння практики судноводіння.

  
 Аудиторія "Теорія та устройства судна" Прокладання курсу в лабораторії "Навігації і лоції"
  
 Лабораторія "Електронавігаційні пристрої та магнітні компаси" Тренажер


e-mail: omurp_sayt@ukr.net