Навігація

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


ДВНЗ „ОДЕСЬКЕ МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ СОЛЯНИКА"


НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ3А СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

1. “Судноводіння на морських шляхах”

2. “Експлуатація суднових енергетичних установок”

3. “Експлуатація електрообладнання і автоматики суден”

4. “Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок”Училище є вищим навчальним закладом  I рівня акредитації і готує спеціалістів командного складу для роботи на суднах далекого плавання, берегових підприємствах та інших відомствах.

В училище приймаються особи чоловічої статі:


- на базі повної середньої освіти (по 2007 р.) складають вступні іспити – математика, українська мова;

- на базі повної середньої освіти (2008 - 2012 р.) додають Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;

- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (училище зі спорідненою спеціальністю) складають співбесіду за спеціальністю.


Форма навчання бюджетна та контрактна.


ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ


На ЗАОЧНЕ відділення – І етап: з 04 липня по 02 серпня;

ІІ етап: з 25 листопада по 15 грудня


АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:


  • заяву на ім’я начальника училища;

  • диплом кваліфікованого робітника та додаток до диплому (оригінал та копія);

  • атестат про повну загальну середню освіту та додаток до атестату (оригінал та копія);

  • профвідбір, копію санітарного паспорту або довідку 086-У;

  • довідку про плавання (оригінал та копія) або довідку з місця роботи;

  • паспорт громадянина України (копія);

  • ідентифікаційний код (копія);

  • чотири кольорових фотокартки 3 х 4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка).Зарахування в училище на бюджетну форму навчання

 – І етап: до 25 серпня;

ІІ ЕТАП: ДО 29 ГРУДНЯ.


Зарахування в училище на контрактну форму навчання

 – І етап: до 31 серпня;

ІІ етап: до 29 грудня.


Абітурієнти, які не пройшли конкурс на бюджетну форму навчання, мають право брати участь у конкурсі на контрактну форму навчання (фінансування за кошти юридичних та фізичних осіб).


Вступники, громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до училища, яки не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, складають випробування в училище з математики та української мови.

Вступники, які мають незакінчену вищу освіту (технікум, інститут, університет), приймаються до училища, при наявності академічної довідки, за співбесідою.

Вступні випробування для іноземців, проводяться в формі іспитів: з математики – тести, з російської мови – тести та укладають договір (контракт).
Вступники, які закінчили коледж, ліцей, ПТУ та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», приймаються зі скороченим терміном навчання за співбесідою:


Судноводіння на морських шляхах” – боцман; матрос; моторист-матрос; судноводій малотоннажного судна.


Експлуатація суднових енергетичних установок” – моторист; моторист-матрос; моторист-оператор (судновий); помічник механіка; токар-револьверник; слюсар-ремонтник судновий; машиніст машин та механізмів внутрішніх водойм: машиніст рибопромислових машин та механізмів (внутрішні та прибережні води); суднокорпусник - ремонтник; слюсар-судноремонтник; трубопровідник-ремонтник.


Експлуатація електрообладнання і автоматики суден” – електромеханік; електрик; електромонтер; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.


Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок” – моторист (машиніст) рефрижераторних установок; слюсар з ремонту та обслуговуванню системи вентиляції та кондиціонування.


Вартість навчання за контрактною формою складає – 6 500 гривень на рік (вартість навчання може змінюватися за умов інфляції). Для іноземців – 7 500 грн. (вартість навчання може змінюватися за умов інфляції).

ТЕРМІН НАВЧАННЯ на базі повної середньої освіти - 3 РОКИ;

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» - 2 РОКИ;АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Одеса, вул. Мечникова, 130 ОМУ РП

ТЕЛЕФОНИ: 725-84-77 – НАЧАЛЬНИК УЧИЛИЩА (Голова приймальної комісії)

725-84-06  – ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ (Секретар приймальної комісії)

728-21-37 – ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зi спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»І. Управління судном:

1.1 Порядок прийому ходово'ї вахти.

1.2 Обов’язки матроса, який стоїть на вахті.

1.3 Форми доповіді при виявлені в мopi суден або інших предметів.

1.4 Які компаси використовуються на суднах.

1.5 По якому пристрою рульовий слідкує за положенням руля.

1.6 Які вогні несе судно з механічним двигуном на ходу.

1.7 Сигнали лиха.

1.8 Значения npanopiв MCC: A/B/G/H/U/Q.

1.9 Команди на руль та їх репетування.

II. Навігація i лоція.

2.1 Що таке «румб» та його величина в градусах.:

2.2 Назвати вiciм основних румбів.:

2.3 Яким пристроєм визначається курсовий кут.:

2.4 Що таке «істинний курс судна»:

 III. Теорія та будова судна.

3.1 Головні розміри судна.

3.2 Як зняти осадку судна.

3.3 Що входить в вантажний устрій судна.

3.4 Що входить до палубного устаткування.

3.5 Що таке «рульовий устрій судна».

3.6 Системи набору корпусу судна.

3.7 Що відноситься до рятувального устрою судна.

3.8 Призначення швартовного та якірного устроїв судна.

3.9 Форпік, ахтерпік та водонепроникливі переборки судна.

IV. Метеорологія

4.1 Як міряється напрям та сила вітру на судні.

4.2 Як міряється температура повітря та води на судні.

4.3 Які пристрої записують та показують атмосферний тиск на судні.

4.4 Що таке «циклон», основні признаки його появи.

4.5 Що таке «антициклон».

4.6 Якими одиницями вимірюють силу вітру та хвилювання на морі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. В. Алексеюк, А. Литвиненко, А. Рачков, А Цурбан «Учебное пособие для боцмана морского флота».

2. А. Замоткин «Морская практика для матроса».

3. Е. Фрид «Устройство судна».

4. М. Александров «Судовое устройство».
ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок» кваліфікація «Механік судновий»

Розділ 1. Конструкція дизелів та обслуговуючих систем включає такі глави:

1. Загальний устрій та принцип дії дизеля.

2. Остов дизеля

3. Механізм руху.

4. Конструктивні схеми.

5. Газорозподіл та агрегати наддуву.

6. Системи, що обслуговують дизель

Розділ 2. Основи теорії дизелів включає такі глави:

2.1 Теоретичні і робочі процеси дизеля.

2.2 Індикаторні та ефективні показники роботи дизеля.

2.3 Наддув дизеля.

2.4 Динаміка дизеля

Розділ 3. Технічна експлуатація дизелів включає такі глави:

3.1 Експлуатаційні характеристики дизеля.

3.2 Регулювання дизеля.

3.3 Управління дизельною установкою.

3.4 Оцінка технічного стану дизеля під час роботи

3.5 Системи автоматизованого управління дизелем та технічного діагностування


Рекомендована література:

1. Миклос и др. «Судовые ДВС установки».

2. Возницкой И.В, Михеев Е.В. «Судовые дизели и их эксплуатация».

3. Самсонов В.И. Худов И.И, Мирющенко А.И. «Двигатели внутреннего сгорания морских судов» Транспорт. 1990.

Програма фахового випробування зі спеціальності: 

5.07040107«Електрообладнання та автоматики суден» .


1. Основні положення з електротехніки. "Електричні кола".

1.1Визначення: електричного струму; електричного опору; електричної провідності; постійного та змінного струму. Резистори: їх типи і функція

1.2Електричні кола: типи та основні елементи кіл. Напруга на елементах кола та е.р.с. джерела електричного живлення.

1.3Кола постійного струму: способи з'єднання опорів (резисторів). Закон Ома, Кірхгофа та Джоуля - Ленца. Електрична потужність та баланс потужності кола.

1.4Кола змінного струму, їх типи. Просте нерозгалужене однофазне коло з R, І. і С. Трифазні кола. Опорі та потужність кіл змінного струму

2. Основи електромеханіки

2.1Основні явища та закони магнетизму та електромагнетизму.

2.2Трансформатори: визначення; типи; загальна будова та принцип дії; основні параметри трансформаторів

2.3Електричні машини змінного струму: визначення; типи; загальна будова; принцип дії генераторів та електродвигунів

2.4Електричні машини постійного струму: визначення; типи; загальна будова; принцип дії генераторів та електродвигунів

2.5Електровимірювальні прилади: визначення та основні типи. Аналогові прилади магнітоелектричної та електромагнітної системи: загальна будова, принцип дії та призначення.

3. Основи суднових електроенергетичних систем.

3.1Суднові електростанції: призначення; загальний склад та їх споживачі.

3.2Суднові розподільчі пристрої електроенергії - головний розподільчий щит(ГРЩ).

3.3Суднові акумулятори та зарядні пристрої.

3.4Суднові електричні мережі, електроосвітлення та нагрівальні прилади.

3.5Основні вимоги Регістра судноплавства України до судових електроенергетичних систем.

4. Основи суднових електроприводів.

4.1Суднові електроприводи кермових пристроїв та їх експлуатація.

4.2Електроприводи якірно-швартових пристроїв та їх експлуатація.

4.3Електроприводи вантажно-під’ємні пристрої та їх експлуатація.

4.4Вимоги Регістру судноплавства України до суднових електроприладів.

 

Список літератури:

1.Т.В. Левченко та ін. Загальна електротехніка з основами автоматики. Київ «Аграрна освіта» 2010

2.П.М. Монтик. Електротехніка та електромеханіка. Львів «Новий світ-2000» 2007.

3.Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Загальна електротехніка: теорія і практикум. Київ «Вища школа» 2004.

4.В.Е. Родзевич. Загальна електротехніка. Київ «Вища школа» 1993.

5.Ю.Г. Синдеев. Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону, «Феникс». - 2002.

6.В.И. Фесенко. Электрооборудование промышленных судов. Ленинград «Судостроение» 1988.

 


e-mail: omurp_sayt@ukr.net