Навігація

Інформація про роботу електромеханічного відділення


Підготовка молодших фахівців-електромеханіків для роботи як електромеханіків третього розряду на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки виконується відповідно до вимог спеціальності 5.07010407 " Експлуатація електрообладнання і автоматики суден". Очолює відділення Тарусін Анатолій Пилипович - начальник електромеханічного відділення.


Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється як по денній, так і по заочній формах навчання.
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування, обмундирування, навчання).

Замовлення на випускників відділення постійно росте. Останніми роками училище отримує заявки від акціонерної рибопромислової компанії «Антарктика», відкритого акціонерного суспільства "Чорномортехфлот", Ренійського морського торгового порту, Риболовецького колгоспу їм. лейтенанта Шмідта і ін. Кращі випускники запрошені на подальше навчання в Одеську національну морську академію, Керченський морський технологічний інститут.

Реалізація ступінчастої системи освіти включає продовження навчання у вищих учбових закладах ІІІ і ІV рівня акредитації по відповідній спеціальності.

Навчальний процес на електромеханічному відділенні здійснюється в 27 кабінетах і 7 лабораторіях, загальна навчальна площа яких складає 1242м2. У окремих приміщеннях знаходяться навчальні майстерні загальною площею 280 м2 (слюсарний, токарний, електромонтажні цехи і зварювальна ділянка). На відділенні працюють комп′ютерні класи. У багатьох кабінетах і лабораторіях встановлені телевізійні панелі для наочного представлення навчального матеріалу.

Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичнівказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.

В училищі строго дотримується стовідсоткове виконання навчальних планів і програм, заохочуються прогресивні методи навчання і контролю, які використовують досвідчені викладачі: проблемний метод, практичні заняття на судах, плавсеместри, лабораторні роботи на матеріальній базі Одеської національної морської академії, центру підготовки і дипломування моряків, екскурсії на судна, ділові ігри, семінари, групові консультації і додаткові заняття, курсові роботи і проекти за реальними даними суден галузі, з використанням ЕОМ.

Теорія успішно закріплюється в лабораторіях: «Електротехніки і суднової електроавтоматики», «Суднових електричних машин і ремонту ЕОС», «Суднових автоматизованих електроприводів», «Суднових електроенергетичних систем», і ін., де формуються навики і уміння практичної роботи на морських судах.

Лабораторія "Судових електроенергетичних
систем та суднової електроавтоматики"
Аудиторія електротехніки обладнана
комп′ютерами та телевізійною панелею.


e-mail: omurp_sayt@ukr.net