Навігація  

Інформація про роботу електромеханічного 

та 

холодильномеханічного відділень  Підготовка молодших фахівців-електромеханіків для роботи як електромеханіків третього розряду та рефмеханіків на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки виконується відповідно до вимог спеціальності 271 " Річковий та морський транспорт", спеціалізація "Експлуатація електрообладнання та автоматики суден" та
142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізація "Холодильні машини і установки". Очолює відділення Корякін Сергій Володимирович - начальник електромеханічного та холодильномеханічного відділень. 

Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється як по денній, так і по заочній формах навчання.
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування, обмундирування, навчання).
Одним з пріорітетних напрямків діяльності колективу є співпраця як з однопрофільними професійно технічними так і вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації з метою отримання курсантами степеневої освіти. Така співпраця здійснюєтья з Одеською національною академією, Одеським національним морським університетом, Одеською державною академією холоду, Київською державною академією водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Одеським училищем №3 Одеської національної юридичної академії, Одеським професійним ліцеєм морського транспорту та іншими.
Реалізація ступінчастої системи освіти включає продовження навчання у вищих учбових закладах ІІІ і ІV рівня акредитації по відповідній спеціальності.
Навчальний процес на електромеханічному відділенні здійснюється в 27 кабінетах і 7 лабораторіях, загальна навчальна площа яких складає 1242м2. У окремих приміщеннях знаходяться навчальні майстерні загальною площею 280 м2 (слюсарний, токарний, електромонтажні цехи і зварювальна ділянка). На відділенні працюють комп′ютерні класи. У  кабінетах і лабораторіях встановлені телевізійні панелі для наочного представлення навчального матеріалу.
Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичнівказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів. 
В даний час випускники - рефмеханіки працюють практично у всіх судноплавних компаніях світу, а також в морських і річкових пароплавствах України. 
В коледжі суворо дотримується стовідсоткове виконання навчальних планів і програм, заохочуються прогресивні методи навчання і контролю, які використовують досвідчені викладачі: проблемний метод, практичні заняття на судах, плавсеместри, лабораторні роботи на матеріальній базі Одеської національної морської академії, центру підготовки і дипломування моряків, екскурсії на судна, ділові ігри, семінари, групові консультації і додаткові заняття, курсові роботи і проекти за реальними даними суден галузі, з використанням ЕОМ.
Теорія успішно закріплюється в лабораторіях: «Тіеоретичні основи електротехніки»«Електроніка та електротехніка»«Суднових електричних машин і ремонту електрообладнання суден», «Суднових автоматизованих електроприводів», «Суднових електроенергетичних систем», і ін., де формуються навики і уміння практичної роботи на морських судах.


 
e-mail: omurp_sayt@ukr.net