Навігація
Дорогі друзi!

Ласкаво просимо в Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. Олексія Соляника
(ДВНЗ ОМУРП) - державний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.


   Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника (ОМУ РП ім. О.Соляника) є базою підготовки фахівців рибопромислового, транспортного та допоміжних флотів, а також берегових підприємств галузі; було засновано Постановою Ради Міністрів СРСР за № 365 від 03.03.54р.

   Училище є асоційованим членом Міжнародної асоціації лекторів морської англійської мови (Світовий морський університет, Швеція), Інституту морської інженерії та технології (Великобританія), бере участь в міжнародній програмі з обміну студентами STEP UP (Лондон).

   За 63 років існування підготовлено більше 17 тисяч фахівців, які успішно працюють як на теренах нашої країни, так і за її межами. Загальна чисельність співробітників училища становить 180 осіб, які забезпечують навчання та виховання курсантів на денному, та студентів на заочному відділеннях. На теперішній час контингент училища становить 2500 осіб.

  

 

Василь Іванович МОЗОЛЕВ  - начальник Одеського морехідного училища рибної промисловості. Народився  05.04.1947р. в м.Одеса. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1969р. працює в Одеському морехідному училищі рибної промисловості, яке і очолив в листопаді 1999р.

 

Курсанти, які закінчили ОМУ РП, швидко просуваються по службі, обіймаючи за 2-3 роки офіцерські посади. Немало серед випускників училища і капітанів і старших механіків.

  Спеціалісти училища постійно працюють над удосконаленням і розробкою нових програм. Весь навчальний процес складається з трьох циклів: гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін. Причому, на останні два цикли відведено близько 70% навчального плану, направленого на поглиблення технічних знань, набуття умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час роботи на судні.
  Курсанти, зараховані в училище на бюджетну форму, забезпечуються навчанням, проживанням в екіпажі та харчуванням за рахунок коштів, виділених державним бюджетом. 

Абітурієнти, які за рейтингом не отримали права вступу на бюджетну форму навчання, мають право брати участь у конкурсі на контрактну форму навчання (фінансування за кошти фізичних або юридичних осіб).   

Умови навчання

Для якісної підготовки курсантів училище має відповідну матеріально-технічну базу. Училище приймає на навчання осіб з базовою загальною середньою освітою та повною загальною середньою освітою. Терміни навчання на денному відділенні становлять 4 та 3 роки відповідно.

Навчальний процес

Лабораторії, навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, комп'ютерні класи оснащені навігаційним обладнанням, вимірювальними і пошуковими приладами, необхідними тренажерами, механізмами, стендами, макетами. Велика увага в училищі приділяється підготовці курсантів до виробничої практики. Навчально-виховний процес забезпечують 90 викладачі, чий професійний рівень дозволяє якісно підготувати фахівців флоту.

Для курсантів

В училищі створені всі умови для навчання, проживання та відпочинку курсантів. Іногородні курсанти проживають в упорядкованому гуртожитку (екіпажі). До послуг курсантів затишні їдальня і буфет. Якісно підготуватися до занять можна в бібліотеці або в читальній залі. Кваліфіковану медичну допомогу курсанти отримують в санчастині училища. В училищі є спортивне містечко з футбольним полем, яке має синтетичне покриття та освітлення софітами, спортивна та тренажерна зали. В актовій залі училища курсанти у вільний час мають можливість займатися в колективах.

Мета навчання

Після закінчення училища випускники одержують диплом молодшого спеціаліста.З повагою, Мозолєв Василь Іванович, начальник училища,
заслужений працівник освіти України.

e-mail: omurp_sayt@ukr.net