Навігація  
Як вам перейменування в коледж?
   
   
Дорогі друзi!

Ласкаво просимо в Одеський морехідний коледж рибної промисловості ім. Олексія Соляника
(ЗВО ОМК РП) - Заклад вищої освiти першого рівня акредитації. 


   Одеський морехідний коледж рибної промисловості імені Олексія Соляника (ОМК РП ім. О.Соляника) є базою підготовки фахівців рибопромислового, транспортного та допоміжних флотів, а також берегових підприємств галузі; було засновано Постановою Ради Міністрів СРСР за № 365 від 03.03.54р.

   Коледж є асоційованим членом Міжнародної асоціації лекторів морської англійської мови (Світовий морський університет, Швеція), Інституту морської інженерії та технології (Великобританія), бере участь в міжнародній програмі з обміну студентами STEP UP (Лондон).

   За 63 років існування підготовлено більше 17 тисяч фахівців, які успішно працюють як на теренах нашої країни, так і за її межами. Загальна чисельність співробітників коледжа становить 180 осіб, які забезпечують навчання та виховання курсантів на денному, та студентів на заочному відділеннях. На теперішній час контингент коледжа становить 2500 осіб.

  

 

Василь Іванович МОЗОЛЕВ  - начальник Одеського морехідного коледжа рибної промисловості. Народився  05.04.1947р. в м.Одеса. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. З 1969р. працює в Одеському морехідному училищі рибної промисловості (тепер вже коледжi), яке і очолив в листопаді 1999р.

 

Курсанти, які закінчили ОМК РП, швидко просуваються по службі, обіймаючи за 2-3 роки офіцерські посади. Немало серед випускників коледжа і капітанів і старших механіків.

  Спеціалісти коледжа постійно працюють над удосконаленням і розробкою нових програм. Весь навчальний процес складається з трьох циклів: гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін. Причому, на останні два цикли відведено близько 70% навчального плану, направленого на поглиблення технічних знань, набуття умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час роботи на судні.
  Курсанти, зараховані в коледж на бюджетну форму, забезпечуються навчанням, проживанням в екіпажі та харчуванням за рахунок коштів, виділених державним бюджетом. 

Абітурієнти, які за рейтингом не отримали права вступу на бюджетну форму навчання, мають право брати участь у конкурсі на контрактну форму навчання (фінансування за кошти фізичних або юридичних осіб).   

Умови навчання

Для якісної підготовки курсантів коледж має відповідну матеріально-технічну базу. Коледж приймає на навчання осіб з базовою загальною середньою освітою та повною загальною середньою освітою. Терміни навчання на денному відділенні становлять 4 та 3 роки відповідно.

Навчальний процес

Лабораторії, навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, комп'ютерні класи оснащені навігаційним обладнанням, вимірювальними і пошуковими приладами, необхідними тренажерами, механізмами, стендами, макетами. Велика увага в коледжi приділяється підготовці курсантів до виробничої практики. Навчально-виховний процес забезпечують 90 викладачі, чий професійний рівень дозволяє якісно підготувати фахівців флоту.

Для курсантів

В коледжi створені всі умови для навчання, проживання та відпочинку курсантів. Іногородні курсанти проживають в упорядкованому гуртожитку (екіпажі). До послуг курсантів затишні їдальня і буфет. Якісно підготуватися до занять можна в бібліотеці або в читальній залі. Кваліфіковану медичну допомогу курсанти отримують в санчастині училища. В коледжi є спортивне містечко з футбольним полем, яке має синтетичне покриття та освітлення софітами, спортивна та тренажерна зали. В актовій залі коледжа курсанти у вільний час мають можливість займатися в колективах.

Мета навчання

Після закінчення коледжа випускники одержують диплом молодшого спеціаліста.З повагою, Мозолєв Василь Іванович, начальник коледжа,
заслужений працівник освіти України.

e-mail: omurp_sayt@ukr.net