Навігація

Інформація про роботу судномеханічного відділення


Підготовка судномеханіків для роботи в якості вахтових механіків на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки; ремонтних механіків; механіків судноремонтних заводів, здійснюється у відповідності з вимогами спеціальності 5.07010403 "Експлуатація суднових енергетичних установок" під керівництвом Танасова Євгена Микитовича - начальника судномеханічного відділення
.

З 1954 р. до 2007 року було випущено 1037 фахівців на денному відділенні і 1774 - на заочному відділенні, всього 2811 фахівців. Замовлення на випускників постійно зростає. Наприклад в останні роки училище отримує заявки на молодших фахівців спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок "від акціонерної рибопромислової компанії« Антарктика », відкритого акціонерного товариства" Чорномортехфлот ", Ренійського морського торгового порту, риболовецького колгоспу ім. лейтенанта Шмідта. Кращі випускники запрошені на подальше навчання в Одеську національну морську академію, Керченський морський технологічний інститут. Підготовка фахівців за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" здійснюється на І рівень акредитації.

31 січня 2003 спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних утановок" сертифікована на систему якості ISO 9001 - 1995 Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Сертифікат № ІА 2.027.664 від 31 січня 2003 р. зареєстрований в реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО.

Аналіз прийому на відділення за останні три роки показує, що кожен рік до нього подає заяви все більша кількість абітурієнтів.
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування, обмундирування, навчання).
Реалізація ступеневої освіти включає в себе продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівня акредитації за відповідним фахом.
Училищем укладено договір з Одеською національною морською академією, підписаний протокол організаційної наради про створення навчального-наукововиробничого комплексу Держкомрибгоспу.
Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності.

Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.

Теорія успішно закріплюється в лабораторіях "Суднових двигунів внутрішнього згоряння", "Суднових допоміжних механізмів" і т. д., де формуються навички та вміння практичної роботи.

Танасов Є.М. (Аудиторія Суднових дизельних установок) Костинюк Д.І. (Лабораторія СДВЗ)

Конкурс на спеціальність щороку збільшується, що обумовлено потребою сучасного ринку праці.

курсанту


e-mail: omurp_sayt@ukr.net