Навігація  

 

інформація про роботу судномеханічного відділення

Підготовка судномеханіків для роботи в якості вахтових механіків на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки; ремонтних механіків; механіків судноремонтних заводів, здійснюється у відповідності з вимогами спеціальності 271 "Експлуатація суднових енергетичних установок" під керівництвом Тартаковського Олега Георгієвича - начальника судномеханічного відділення.
 
31 січня 2003 спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних утановок" сертифікована на систему якості ISO 9001 - 1995 Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Сертифікат № ІА 2.027.664 від 31 січня 2003 р. зареєстрований в реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО
Аналіз прийому за останні роки показує, що кожен рік на його відділення подає заяви все більша кількість абітурієнтів. 
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на повному державному забезпеченні (проживання, харчування,  навчання). 
Реалізація ступеневої освіти включає в себе продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівня акредитації за відповідним фахом. 
Коледжем укладено договір з Одеською національною морською академією. Багато курсантів-випускників навчаються як на денній так і на заочній формі навчання судномеханічного відділення Водного інституту. 
Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. 

Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.
Теорія успішно закріплюється в лабораторіях "Суднових двигунів внутрішнього згоряння", "Суднових допоміжних механізмів" та на сучасних тренажерах  де формуються навички та вміння практичної роботи.
e-mail: omurp_sayt@ukr.net